ქონების დაზღვევა

ქონების დაზღვევა ითვალისწინებს დამზღვევის კუთვნილი/კანონიერ სარგებლობაში არსებული ბინის (სახლის) და მისი შიგთავსის დაზღვევას.

 

დაზღვეული რისკები:

✓ ხანძარი, აფეთქება, კვამლი

✓ მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ვანდალიზმი

✓ მიწისძვრა, წყალდიდობა, სეტყვა, ძლიერი ქარი

✓ ფიქსირებული მინების დაზიანება

✓ კანალიზაციის, ელექტროგაყვანილობის, წყალგაყვანილობის მწყობრიდან გამოსვლა

✓ მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა

 

ზარალის შემთხვევაში მოქმედების ინსტრუქცია:

➣ სადაზღვევო შემთხვევის აღმოჩენისთანავე დამზღვევმა უნდა აცნობოს მზღვეველს მომხდარის შესახებ ხაზზე: 2 949 949 და შეატყობინოს წერილობითარაუგვიანეს 48 საათისა.

➣ დაზღვეულმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა დაზღვეული ქონებისგანადგურების თავიდან ასაცილებლად დაშესაძლო ზარალის შესამცირებლად.

➣ დამზღვევი ვალდებულია, სადაზღვევო შემთხვევისდადგომის შემდეგ, მზღვეველის წარმომადგენლისმიერ დაზღვეული ობიექტის დათვალიერებამდე არშეაკეთოს ან გადააადგილოს დაზიანებული ობიექტი/ ნივთები (თუ ეს გამოწვეული არ არის შემდგომიზარალის თავიდან აცილების ან მისი შემცირებისაუცილებლობით).