ტვირთის დაზღვევა

ტვირთების დაზღვევა ითვალისწინებს ტვირთების გადაზიდვისას, მისი სრული ან ნაწილობრივი განადგურების შემთხვევაში მისი ღირებულების ანაზღაურებას. დაზღვევა მოქმედებს ტვირთების როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტირებისას.

 

დაზღვევის ობიექტი:

ნებისმიერი სახის ტვირთი, რომლის გადაზიდვაც ხორციელდება სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით.

 

დაზღვევის პირობები:

დაზღვევა ხორციელდება ლონდონის მზღვეველთა ინსტიტუტის ტვირთის დაზღვევის პირობების  ICCA– “დაზღვევა ყველა რისკისგან” მიხედვით.

 

დაზღვევის ტარიფი :   0,25%

 

ფრანშიზა: 

➣ ნაწილობრივი ზიანის შემთხვევაში ზარალის 10% მინიმუმ 2000 ლარი.

➣ სრული განადგურების და მიწისძვრის  შემთხვევაში 10%.

 


დაწვრილებით ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ ცხელ ხაზზე: 2 949 949