ქონების დაზღვევა იურიდიული პირებისთვის

ქონების დაზღვევა  ითვალისწინებს დამზღვევის კანონიერ საკუთრებაში ან მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული ქონების დაზღვევას, განსაზღვრული რისკებისგან

- ქონება  (ბინა, საცხოვრებელი სახლი, აგარაკი, ავეჯი, ტექნიკა, სასაქონლო მარაგები, მანქანა–დანადგარები, საკომუნიკაციო მოწყობილობები და მრავალი სხვა).

 

დაზღვევის ობიექტი:

✓ საცხოვრებელი ფართები მრავალბინიან შენობებში (ბინები; ოთახები და სხვა ამდაგვარი), მათი განუყოფელი კონსტრუქციული ელემენტების, შიდა მოპირკეთების და საინჟინრო მოწყობილობის ჩათვლით;

✓ ცალკე საცხოვრებელი სახლების და ნაგებობების შიდა მოპირკეთება, აივნების, ლოჯების და საინჟინრო მოწყობილობის ჩათვლით. ასევე ჩაშენებული ავეჯი;

✓ ნაგებობების და საცხოვრებელი სახლების საინჟინრო მოწყობილობაში, ამ პირობებთან შესაბამისობაში იგულისხმება: სანიტარულ-ტექნიკური და გასათბობი მოწყობილობები, გაზის და ელექტრონული ქურები, ელექტრონული მრიცხველები, ელექტროგაყვანილობა, სატელევიზიო და სატელეფონო კაბელები.

✓ საოჯახო ქონება, რომელიც შეიცავს: საოჯახო ნივთებს და საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნებს, რომლებიც გამოიყენება საკუთარ მეურნეობაში (ავეჯი; საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ა.შ.)

 

სადაზღვევო რისკები:

  ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა;

  ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა;

✓  სტიქიური უბედურებები;

✓  მექანიკური დაზიანებები (ფანჯრის მინების, სარკეების, ვიტრინების და სხვა შუშის ნაწილების მსხვრევა. მფრინავი ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა, სატრანსპორტი საშუალებათა შეჯახება);

  წყლით დაზიანების რისკი;

✓  ბოროტგანზრახული ქმედება.

 


დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ კომპანიის ცხელ ხაზზე - 2 949 949