მისია და ხედვა

Written by Super User. Posted in Uncategorised

 მისია:                                                                                                                                                                                                                               
ჩვენი მისიაა მოსახლეობის კეთილდღეობის შენარჩუნება. ამისათვის ჩვენ ვქმნით მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომ სადაზღვევო პროდუქტებს.

 

 

 

 ხედვა:                                                                                                                                                                                                                             
ვიყოთ საუკეთესო არჩევანი მათთვის ვინც ეძებს წესრიგს ცხოვრებაში.

 

 

 

 ღირებულებები:                                                                                                                                                                                                            

კეთილსინდისიერება - ჩვენ გვჯერა, რომ კეთილსინდისიერება საქმიანი ურთიერთობის უმთავრესი პირობაა.

კომპეტენცია -  მიგვაჩნია, რომ კომპეტენცია არის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად და მათ განსახორციელებლად.

 

წესრიგი - საქმის მოწესრიგებულად წარმოება, ქმნის ღირებულებას, როგორც კომპანიის თანამშრომლებისათვის, ასევე კომპანიის კლიენტებისათვის.

 

სისწრაფე - ჩვენ ვაფასებთ იმ დროს, რომელსაც გვითმობენ ჩვენი კლიენტები და ყოველთვის ვცდილობთ ეს დრო ეფექტურად გამოვიყენოთ.

 

გუნდურობა - ჩვენ გვჯერა,  რომ მიზნები მხოლოდ გუნდური მუშოაბით მიიღწევა.