ურჩევდით თუ არა თქვენს მეგობარს ირაოში დაზღვევას?

გამოკითხვა დასრულებულია


სტატისტიკა:

No Flash Player Installed


პასუხების რაოდენობა   385
გამოკითხვის დაწების თარიღი   2014-02-12 19:15:59
გამოკითხვის დასრულების თარიღი   2018-05-12 19:15:59