საბავშვო ბანაკი

ვენის სადაზღვევო ჯგუფი ყოველ ზაფხულს იწვევს წევრი კომპანიების თანამშრომლების 500-მდე ბავშვს (9-დან 13 წლამდე) ავსტრიაში, საბავშვო ბანაკში. ბანაკის მიზანი კულტურათა შორის გაცვლა და ურთიერთგაგების ხელშეწყობაა. ბანაკში ბავშვები ცვლიან შეხედულებებს, აღმოაჩენენ განსხვავებებს და მსგავსებებს, უყალიბდებათ სოლიდარობა. ბავშვებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობებია დაგეგმილი, ერთობიან სხვადასხვა თამაშებითა და სპორტით, ათვალიერებენ ავსტრიის ღირსშესანიშნაობებს, სტუმრობენ ხანდაზმულთა თავშესაფარს.

ბანაკში მონაწილეობის მისაღებად ბავშვები წლის დასაწყისში კრეატიულ კონკურსში იღებენ მონაწილეობას, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა თემატიკაზე წარადგენენ ნახატებს ან ფოტონამუშევრებს.