ახალი მზერა

ირაოს დაზღვეულებისთვის მოქმედებს 10% ფასდაკლება მხედველობის ლაზერულ კორექციაზე.