დავით ტატიშვილის სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

დავით ტატიშვილის სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრში ირაოს დაზღვეულთათვის მოქმედებს 30%-მდე ფასდაკლება.