ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი

ირაოში დაზღვეულთათვის ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრში სარეაბილიტაციო პროცედურებზე გათვალისწინებულია 15% ფასდაკლება, ხოლო ექიმის კონსულტაციაზე – 50% ფასდაკლება.