სიმეტრია

ირაოში დაზღვეულთათვის “სიმეტრიაში” სარეაბილიტაციო პროცედურებზე გათვალისწინებულია 15% ფასდაკლება, ხოლო ექიმის კონსულტაციაზე – 50% ფასდაკლება.