ციურიხის სამედიცინო კვლევითი ცენტრი

ირაოში დაზღვეულები ლაბორატორიულ კვლევებზე მიმართვით სარგებლობისას 10%-ით მეტი დაფარვით ისარგებლებენ.

50%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ დაზღვეულთა ოჯახის წევრებიც, კვლევების დასახლებისა და რაოდენობის მიუხედავად.