სხვა დაზღვევა ირაო

სხვა

საბანკო გარანტიები

თუ მონაწილეობას იღებ სახელმწიფო შესყიდვებში და საბანკო გარანტიები გჭირდება, ჩვენ გთავაზობთ გაუმჯობესებულ მომსახურებას, რათა მარტივად შეძლო საკუთარი საქმიანობის წარმართვა.

ტვირთების დაზღვევა

თუ სახმელეთო, საზღვაო, ან საჰაერო ტრანსპორტირებისას შენი ტვირთი ნაწილობრივ ან მთლიანად განადგურდა, ჩვენი დაზღვევა მის ღირებულებას სრულად აგინაზღაურებს.