ავტოდაზღვევა კასო ირაო

ავტოდაზღვევა

ავტოდაზღვევა
კასკო

ავტოდაზღვევა კასკო ირაო

მიიღე შენს მონაცემებსა და მოთხოვნებზე მორგებული დაზღვევის პირობები და ისარგებლე ხარისხიანი მომსახურებით.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

12 ₾ – დან

თვეში

თუ შენი მიზეზით მესამე პირის ავტომობილს ან მის ჯანმრთელობას ზიანი მიადგა, ამ შემთხვევასაც ჩვენ აგინაზღაურებთ.