სავალდებულო დაზღვევა ირაო

სავალდებულო

უბედური შემთხვევის
დაზღვევა

ჩვენ ვანაზღაურებთ დამქირავებლის პასუხისმგებლობის ხარჯებს, თუ კომპანიის თანამშრომელმა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიიღო საწარმოო ტრავმა, დაიზიანა ჯანმრთელობა ან შემთხვევა ფატალურად დასრულდა.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

 სავალდებულოა  მასობრივი თავშეყრის  ადგილებში კომერციული ობიექტების მფლობელთათვის და ფარავს მასობრივი თავშეყრის ობიექტებში ხანძრის, აფეთქების ან კონსტრუქციის ნგრევის შედეგად  გამოწვეული ზიანის ხარჯებს მესამე პირთა მიმართ.