სავალდებულო დაზღვევა ირაო

სავალდებულო

უბედური შემთხვევის
დაზღვევა

თუ კომპანიის თანამშრომელმა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიიღო საწარმოო ტრავმა, დაიზიანა ჯანმრთელობა ან შემთხვევა ფატალურად დასრულდა, ჩვენ ამ ხარჯებსაც ავანაზღაურებთ.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ჩვენ ვაზღვევთ იმ შემთხვევებსაც, როცა მომხმარებლის მიზეზით დაზიანდა სხვა ადამიანის ჯანმრთელობა ან/და ქონება. 
დაზღვევა განკუთვნილია მასობრივი თავშეყრის ობიექტებისათვის.