საბანკო გარანტიები ირაო

საბანკო გარანტიები

თუ მონაწილეობას იღებ სახელმწიფო შესყიდვებში და საბანკო გარანტიები გჭირდება, ჩვენ გთავაზობთ გაუმჯობესებულ მომსახურებას, რათა მარტივად შეძლო საკუთარი საქმიანობის წარმართვა.

გადახედე პირობებს და აირჩიე შენი საქმიანობის შესაბამისი საბანკო გარანტია.

სატენდერო გარანტია

გამოიყენება ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით და უზრუნველყოფს შენი კომპანიის მიერ ტენდერის პირობების შესრულებას.

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

გამოიყენება ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით და უზრუნველყოფს შენი კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

საავანსო გარანტია
გამოგადგება მაშინ, თუ შენს კომპანიას სჭირდება ავანსის მიღება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისათვის.

ხარისხის გარანტია

დაგჭირდება საქონლის მიწოდების ან სამუშაოს შესრულების შემდგომ. დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდში, უზრუნველყოფს შენი კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

საბაჟო გარანტია

საშუალებას გაძლევს გადაავადო საბაჟო გადასახადები. გამოიყენება იმპორტირებული ტვირთის სხვადასხვა რეჟიმში განბაჟებისთვის, იქნება ეს რეექსპორტი, გადამუშავების რეჟიმი თუ საბაჟო საწყობი.