პასუხისმგებლობის დაზღვევა ირაო

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულოა  მასობრივი თავშეყრის  ადგილებში კომერციული ობიექტების მფლობელთათვის. ამ დაზღვევით იფარება მასობრივი თავშეყრის ობიექტებში ხანძრის აფეთქების ან კონსტრუქციის ნგრევის შედეგად  გამოწვეული  მესამე პირთა მიმართ გამოწვეული ზიანი.