უბედური შემთხვევის დაზღვევა ირაო

უბედური შემთხვევის დაზღვევა

უბედური შემთხვევის დაზღვევით ჩვენ გინაზღაურებთ ხარჯებს, თუკი თქვენს კომპანიაში დასაქმებულმა თანამშრომელმა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას მიიღო საწარმოო ტრამვა, დაუზიანდა ჯანმრთელობა ან გარდაიცვალა.

დაზღვევა ვრცელდება მხოლოდ დაზღვეული კომპანიის თანამშრომელზე და მოიცავს ზიანს, რომელიც თანამშრომელს მიადგა:

  • სამუშაო მოვალეობის შესრულებისას ორგანიზაციის ტერიტორიაზე ან მის ფარგლებს გარეთ;
  • დამქირავებლის მიერ, სამუშაო მიზნით გამოყოფილი ტრანსპორტით მგზავრობისას.

დაზღვევა ფარავს შემთხვევებს, როცა: 

  • დაზღვეული გარდაიცვალა ან ის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარეს;
  • დაზღვეულმა მიიღო ჯანმრთელობის დაზიანება;
  • დაზღვეულს შეეზღუდა შრომისუნარიანობა.

ანაზღაურების ოდენობა და ლიმიტი