Irao-web-final-final-19-დეკ-22 (1)

ტვირთების დაზღვევა

თუკი სახმელეთო, საზღვაო, ან საჰაერო ტრანსპორტირების დროს ნაწილობრივ, ან სრულად განადგურდა თქვენი ტვირთი, “ირაოს” ტვირთის დაზღვევა აგინაზღაურებთ მის ღირებულებას.