საქართველოს ცხოველთა ფედერაცია

დაზღვეული ძაღლები მიიღებენ 20% ფასდაკლებას მაღაზიაში, გრუმინგზე, ტაქსის მომსახურებასა და იურიდიულ სერვისებზე.